Mindauginės Žiobiškyje

Liepos 6 – toji, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Iškilmingai progai paminėti, Žiobiškyje vyko stalo teniso varžybos, naujai sutvarkyto skvero atidarymas, šventinis koncertas ir gausų būrį partiotų sukvietęs Lietuvos himno giedojimas

Šiai dienai paminėti skirti renginiai Žiobiškio bendruomenėje prasidėjo kasmetiniu stalo teniso turnyru.  Kaip  kasmet, taip ir šiais metais dalyvavo gausus būrys sportininkų. Atvyko stalo teniso mėgėjai iš Rokiškio, Utenos, Biržų, na ir žinoma žiobiškėnai. Iš viso savo jėgas išbandė 18 sportininkų. Dalyviai varžėsi dviejuose pogrupiuose. Finalinės kovos dėl I – II vietų vyko labai azartiškai. Turnyro nugalėtoju šiais metais tapo svečias iš Utenos Valdemaras Lapinskas, II – os vietos laimėtojas rokiškėnas Aidas Žemaitis, III – ios vietos laimėtojas žiobiškėnas turnyro organizatorius Mindaugas Šedys.

20 val. Žiobiškio šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje Šv Mišias aukojo parapijos klebonas Virginijus Šimukėnas.

Po Šv. Mišių Žiobiškio kaimo gyventojai, svečiai, turizmo bazės poilsiautojai rinkosi į bažnyčios šventorių, kad kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedotų V. Kudirkos tautišką giesmę „Lietuvos Himną“.  Susirinko gausus būrys žmonių palaikančių šią gražią iniciatyvą.

Iškilmingai nuskambėjus Lietuvos himnui, visi buvo pakviesti į Žiobiškio kaimo atnaujinto skvero atidarymą. Skverą bendruomenė atnaujino iš Žemės ūkio ministerijos gavusi finansavimą projektui „Žiobiškio kaimo viešosios erdvės sutvarkymas“. Su Žiobiškio kaimo bendruomenės narių, vietos ūkininkų ir kaimo gyventojų pagalba ir savanorišku darbu, projektas buvo sėkmingai įvykdytas.  Žiobiškio kaimo  aplinką papuošė ir Panevėžio regiono Rokiškio kelių tarnybos vykdyti darbai įrengiant autobusų sustojimo stotelę, kurie puikiai įsiliejo į kaimo bendruomenės vykdomą skvero atnaujinimo projektą.

Todėl atidarymo metu buvo išsakytos padėkos Rokiškio kelių tarnybos  vadovui Stanislovui Dambrauskui ir Žiobiškio kaimo bendruomenės nariams ir gyventojams prisidėjusiems savanorišku darbu prie skvero tvarkymo. Na, o pagalbininkų buvo išties gausus būrys. Tai Violeta, Petras, Judita, Dalius  Dilbai, Vygandas ir Vita Barkauskai, Ona Deksnienė, Valdas Serapinas, Jonas Žemaitis, Algimantas Muralis, Raimondas Gasiūnas, Egidijus Gasiūnas, Raimondas Mačiekus, Arūnas Mačiekus, Jonas Deksnys, Irma Pikšrienė,  Danutė  Vyduolienė,  Nataša Meliūnienė, Danguolė Vaičiūtė, Artūras Vipas, Karolis Vipas, Ramunė Gagiškytė, Valdas Muralis, Valdas Kežutis. Buvo padėkota ir vietos ūkininkams už tikrai svarią paramą vykdant projektą: Almantui Šedžiui, Antanui Bukui, Mindaugui Šedžiui, Arūnui Spietiniui, Viliui Pliuškiui, Valdui Pliuškiui. Daug laiko ir asmeninių išteklių savanoriškam darbui skyrė bendruomenės narys Lionginas Deksnys. Už organizacinę ir popierinę veiklą padėkota Aušrai Kežutienei, Virginijai Ardavičienei ir Mildai Ulevičienei.

Po gausių padėkų skambėjo šventinis koncertas. Vasarą ir gerą nuotaiką spinduliuojančias dainas, Žiobiškio skvero atidarymo proga susirinkusiems skyrė Žiobiškio „Vengerinė“.  Linksmą muziką ir dainą žiobiškėnams dovanojo Konstantinavos saviveiklininkai, vadovaujama Virginijaus Venciulio. Šventės kulminaciją vainikavo įspūdingi šventiniai fejerverkai, kuriuos žiobiškėnams dovanojo Žiobiškio medžiotojų visuomeninė organizacija.

Virginija Ardavičienė

Atgal

Žiobiškis

Žiobiškis - bažnytkaimis Rokiškio rajone, 12 km į šiaurės vakarus nuo Rokiškio.

Paskutinės naujienos

Vengerinei 10 metų 2022-11-28

Adresas

Rokiškio savivaldybė
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
Žiobiškio kaimas
8618 69032

Naujienlaiškis